Ο αλγόριθμος του Goethe

Το 1797 ο Goethe ήθελε να πουλήσει τα πνευματικά δικαιώματα του έπους του Χέρμαν και Δωροθέα στον εκδότη Vieweg.

Εικάζεται ότι ο Goethe ήθελε να μάθει πόσα ο εκδότης περίμενε ότι θα έβγαζε από το έργο του.

Προφανώς δεν θα το μάθαινε αυτό ρωτώντας τον εκδότη, διότι αυτός θα είχε κίνητρο να μην αποκαλύψει το πραγματικό του κέρδος στον Goethe από φόβο ότι θα πληρώσει ακριβά για τα δικαιώματα.

Έστειλε λοιπόν ο Goethe στον εκδότη το εξής γράμμα:

Σχετικά με τα δικαιώματα θα προχωρήσουμε ως εξής: Θα δώσω στον κύριο Boettiger ένα κλειστό φάκελο που περιέχει πόσα εγώ ζητάω, και θα περιμένω μια προσφορά για το έργο μου από τον κύριο Vieweg. Αν η προσφορά του είναι κάτω από όσα ζητάω θα αποσύρω το φάκελό μου και η διαπραγμάτευση σταματάει. Διαφορετικά, η ανάθεση θα γίνει και ο κύριος Vieweg δεν θα πληρώσει την προσφορά του, αλλά ότι είναι γραμμένο στο φάκελο τον οποίο θα ανοίξει ο κύριος Boettiger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *